piątek, 27 kwietnia 2012

Audyt Innowacji

Jako SWAT-owicze zostaliśmy zaproszeni przez Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” sp. z o.o. oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  na spotkanie Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach. Główną ideą spotkania było przedstawienie wsparcia firm poprzez audyt innowacji (zasady skorzystania dla MSP dostępne są, tutaj) oraz prezentacje o tym, czym jest kreatywność i w jaki sposób innowacyjność przekłada się na konkurencyjność firmy. Cieszy nas fakt, że prelegenci mocno podkreślali w swych wystąpieniach jak ważnym elementem w procesie tworzenia kultury innowacyjności jest umiejętność godzenia interesów różnych grup w firmie, otwartość na popełnianie błędów, jako element uczenia się, oraz przywództwo rozumiane jako wspieranie innych w poszukiwaniu rozwiązań i refleksji nad realizacją zadań.  

Monika Tabor

czwartek, 26 kwietnia 2012

Konferencja Lean Manufacturing

11 kwietnia odbyła się II Otwarta Konferencja Lean Manufacturing w Poznaniu.   
Dorota Szczepan-Jakubowska wystąpiła na konferencji z prezentacją "Ewaluacja w procesie wprowadzania Lean Management".  
Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami konferencyjnymi, znajdzie je tutaj.

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Zmiana w organizacji

Przypominamy o jutrzejszym Spotkaniu Grupy Biznes o Zmianie w Organizacji, które odbędzie się o godzinie 18.00 w siedzibie TROP. Prosimy o potwierdzenie obecności pod adresem siectrop@gmail.com lub siec@akademiatrop.pl.

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Spotkania kwietniowe w Programie SWAT

Przypominamy o Bywaku "Poczuj Sieć", który odbędzie się 18 kwietnia 2012 o godzinie 18.00. Bywak "Poczuj Sieć" jest formą wprowadzenia do SWAT, na którym uczestnicy dowiadują się konkretnych informacji nt. tego:
  • Jak przystąpić do Sieci? 
  • Jak nawiązywać kontakty z innymi SWAT-owiczami? 
  • Jaka jest struktura SWAT?
  • Co się dzieje w Sieci?
Nastąpiła zmiana prowadzących, Bywak poprowadzą: Agnieszka Kowalska-Piotrowska i Anna Łazicka.
Na spotkanie zapraszamy SWAT-owiczów, oraz osoby zainteresowane (absolwenci Grupy TROP, uczestnicy Szkół TROP, kursów EFS4 etc.)
Prosimy potwierdzić uczestnictwo drogą mailową na adres siec@akademiatrop.pl lub siectrop@gmail.com. 

Informujemy o zmianie związanej z planowanym na 23 kwietnia Spotkaniem Moderacja Zmiany Kulturowej. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2012 o godzinie 18.00, będzie to spotkanie całej Grupy Biznes. Tematem przewodnim spotkania będzie Zmiana w Organizacji, czyli:
  • Co powinien zawierać dobry program wsparcia zmiany?
  • Na co zwrócić uwagę?
  • Role oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w Proces Zmiany.
Spotkanie poprowadzą Agnieszka Kowalska-Piotrowska i Monika Tabor. Na spotkanie zapraszamy wszystkich SWAT-owiczów oraz uczestników Szkół Trenerów Biznesu i Coachów, którzy zgłoszą Akces do Programu SWAT przed spotkaniem. Informacje na temat tego jak przystąpić do Sieci znajdziecie, tutaj.  
Prosimy potwierdzić uczestnictwo drogą mailową na adres siec@akademiatrop.pl lub siectrop@gmail.com. 

*Spotkanie odbędą się w siedzibie Grupy TROP.  

piątek, 6 kwietnia 2012

Jakość edukacji. Zadania przywódców.

W terminie 30 marzec – 1 kwiecień odbyła się konferencja „Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji. Zadania i rozwój przywódców”. Ta międzynarodowa konferencja współorganizowana była przez Uniwersytet Jagielloński, ORE, oraz Erę Ewaluacji.
Jac Jakubowski, 1 kwietnia, poprowadził warsztat dla dyrektorów szkół p.t. Współpraca Oparta na Empatii. 
 
Informacja o konferencji na stronie Nadzoru Pedagogicznego, tutaj.
Informacja o konferencji na stronie ORE,  tutaj.

II Kongres Demograficzny – „Polska w Europie – Przyszłość Demograficzna”

Jacek Jakubowski na zaproszenie Przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej uczestniczył 23 marca 2012 r. w II Kongresie Demograficznym – „Polska w Europie – Przyszłość Demograficzna”. Patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W sesji Inauguracyjnej Kongresu uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz i Wicemarszałek Cezary Grabarczyk, Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski, a także przedstawiciele klubów parlamentarnych, związków zawodowych, pracodawców, organizacji samorządowych i pozarządowych.

Jacek Jakubowski uczestniczył w panelu „Media w kształtowaniu klimatu rozwoju demograficznego – oddziaływanie na decydentów, oddziaływanie na społeczeństwo.” Rządowa Rada Ludnościowa w ramach przygotowań do Kongresu opracowała projekt "Założenia polityki ludnościowej w Polsce 2012 r." Tekst przygotowany przez Radę był poddany dyskusji na Kongresie. Projekt po zaakceptowaniu przez Rząd – będzie podstawą sformułowania Narodowego Programu Polityki Ludnościowej Polski, do rozpatrzenia i przyjęcia przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej. 

Publikacje:

Bywak praca z Firmami Rodzinnymi

28 marca odbył się Bywak Praca z Firmami Rodzinnymi, na którym gościem specjalnym był Andrzej Blikle - prezes Inicjatywy Firmy Rodzinne. Uczestnicy Bywaka prowadzą firmę rodzinną jak Jac Jakubowski i Andrzej Blikle, są dziećmi z firmy rodzinnej jak Magdalena Kempa, albo współpracują z firmami rodzinnymi - jak reszta uczestników.
Na spotkaniu uczestnicy wygenerowali nowe pomysły oraz rozmawiali o inicjatywie "Tropem do jakości". Zapraszamy do zapoznania się z Blogiem prowadzonym przez prof. Andrzeja Blikle, tutaj .
Osoby zainteresowane współpracą w ramach SWAT z Programem Firmy Rodzinne mogą skontaktować się z Agnieszką Szwejkowską - Liderem Programu. Kontakt do Lidera przekażemy osobom, które napiszą do nas na adres siectrop@gmail.com lub siec@akademiatrop.pl. Osoby pracujące w programach lub projektach w ramach SWAT, muszą przystąpić do Sieci.

29 marca Eliza Gniado z DramaWay poprowadziła Warsztaty z dramy dla uczestników Programu SWAT.

środa, 4 kwietnia 2012

Zarządzanie Wiekiem


Bywak Aktywna Starość i Solidarność Międzypokoleniowa, który odbędzie się 10 kwietnia o godzina 17.30. Spotkanie poprowadzi Dorota Jurzysta. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres siectrop@gmail.com lub siec@akademiatrop.pl
Zapraszamy do zapoznania się z tekstem napisanym przez Dorotę Jurzystą:
"Dawno, dawno temu kiedy czeladnik szewski dostał dyplom mistrzowski to już do końca życia w tym samym miejscy, na tym samym kowadełku klepał buty według tego samego szablonu.
Czasy się zmieniły, zmiany „szablonów, kowadełek i miejsc” następują zdecydowanie szybciej. To czego się wczoraj nauczyliśmy dzisiaj musimy weryfikować. Według czego mamy weryfikować? Według popełnianych błędów? A może umiejętności: przewidywania, antycypowania, zdobyte wraz z doświadczeniem życiowym są wartością, które powinniśmy doceniać. Czy jednak przepływ wiedzy idzie tylko w jednym kierunku? Czy umiemy czerpać z przyspieszenia tempa zmian pokoleniowych?

W kontekście starzenia się siły roboczej zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek staje się nie tylko potrzebą ekonomiczną, ale i społeczną. Odzwierciedlająca to Ramowa dyrektywa dotycząca zatrudnienia i pracy (ang. Employment Framework Directive) z 2000 r. tworzy nowy kontekst prawny w większości państw członkowskich UE. Dyrektywa zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek (a także ze względu na szereg innych cech) w zakresie zatrudnienia, samozatrudnienia, profesji wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i poradnictwa oraz członkostwa w organizacjach.
Jej stosowanie może się przyczynić do stopniowego przełamywania barier, które napotykają osoby starsze w procesie rekrutacji, szkoleń i promocji, oraz do stopniowego likwidowania negatywnych stereotypów na temat starszych pracowników, które stanowią podstawę tych barier.

Dobre i kompleksowe zarządzanie wiekiem zwiększa potencjał pracowników (i to nie tylko starszych), doprowadza do jego efektywnego wykorzystania (na przykład dzięki współpracy pracowników w różnym wieku następuje uzupełnianie i wymiana kompetencji), podnosi motywację starszych osób do utrzymania pracy i wykonywania jej w sposób jak najbardziej efektywny. Wszystko to razem stanowi podstawę korzyści dla obu stron: pracowników (dłuższa aktywność i osiągane dzięki niej zarobki) oraz pracodawców (dysponowanie zespołem pracowników o odpowiednich kompetencjach, motywacji i w rezultacie ograniczenie kosztów działalności i zwiększenie szans rozwoju).
To z punktu widzenia organizacji, firmy, twardego HR’u ale zarządzanie wiekiem, rozwijanie dialogu międzypokoleniowego to nie tylko sprawa firm. Tak naprawdę to sprawa nas wszystkich i każdego z osobna – bo żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, bo kiedyś pokolenia zmieniały się co 25-30 lat a teraz już co dekada to inna generacja. Kiedyś pokolenia następowały po sobie, teraz obok siebie żyją ludzie z pokoleń B, X, Y a nadchodzi już C. Umiejętności komunikacji, zrozumienia, słuchania się nabierają coraz większego znaczenia.
Dlatego chcemy przyglądać się, tworzyć narzędzia, czynnie popierać i uczestniczyć we wspieraniu świata, w którym relacja mistrz – uczeń staje się wielowymiarowa i wielokierunkowa.
Rozpoczęliśmy współpracę z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, współpracujemy już z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Collegium Civitas. Mamy konkretne propozycje działań już w maju, do których potrzebujemy wolontariuszy, trenerów, moderatorów.
Zapraszamy na spotkanie wszystkich, którzy chcą poznawać (poznają) i rozwijać (rozwijają) takie tematy jak: 

  • Dialog międzypokoleniowy
  • Zarządzanie wiekiem
  • Solidarność pokoleń XYC i wszystkich innych"