czwartek, 31 maja 2012

Jak kształtować partnerskie relacje międzypokoleniowe?

Zapraszamy wszystkich SWAT-owiczów na debatę "Jak kształtować partnerskie relacje międzypokoleniowe? Osoby starsze w oczach młodzieży i młodzież w oczach osób starszych", którą organizuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej wspólnie z trenerami z Programu SWAT.

W ramach debaty sesję warsztatowo-grupowa, poprowadzą wspólnie moderatorzy ze SWAT, studenci Trzeciego Wieku i Ambasadorzy Praw Człowieka.

Grupy tematyczne sesji warsztatowo-grupowej:

 •     Dom/Rodzina
 •     Praca
 •     Środowisko/Społeczności lokalne
 •     Wolontariat
Debata dobędzie się 15 czerwca o godzinie 10.00
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na ul. Chodakowskiej 19/31

Debatę poprzedziły dwudniowe warsztaty pt. "Relacja Mistrz - uczeń", które odbyły się 16 i 17 maja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W warsztatach wzięli udział trenerzy z Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej, studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz uczestnicy projektu pilotażowego RPO "Ambasadorzy Praw Człowieka". Dorota Jurzysta i Agnieszka Staroń poprowadziły warsztaty,  organizacją od trony BRPO zajęła się Elżbieta Tułodziecka-Czapska.

Formularz zgłoszeniowy

środa, 30 maja 2012

Działania edukacyjne

Chcielibyśmy przypomnieć o seminarium "Metakompetencje dla rozwoju edukacji", które organizuje Grupa TROP i Stowarzyszenie Rodzice w Szkole. Organizacją spotkania ze strony Grupy TROP zajęła się Kasia Marczewska, ze strony Stowarzyszenia Rodzice w Szkole - Elżbieta Piotrowska-Gromniak. Seminarium poprowadzą metodą warsztatową trenerzy ze SWAT-a.

Do dzisiaj trwa rejestracja (30 maja). 

Seminarium odbędzie się na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na ul. Mokotowskiej 16/20, w godzinach 16.15 - 19.00.

Serdecznie zapraszamy!

poniedziałek, 28 maja 2012

Spotkanie MMS - czas zarabiać

16 maja twórczo i efektywnie pracowaliśmy nad stworzeniem konkretnego planu działania dla każdego uczestnika grupy. W pierwszej części spotkania pracowaliśmy z Jacem Jakubowskim nad wątkiem superwizyjnym w kontekście programu MMS - nad misją, marketingiem i sprzedażą. Braliśmy pod uwagę problemy w obszarze psychologicznym, proceduralnym i etycznym. Dzięki temu w drugiej części spotkania, prowadzonej przez Patrycję Działoszyńską i Kasię Marczewską, odkrywaliśmy obszary, w których możemy działać i rozwijać się. Rozwiewaliśmy wątpliwości, doprecyzowaliśmy i planowaliśmy, z kim chcemy przeprowadzić rozmowę otwierającą i jak też może ona wyglądać. Cennym źródłem wiedzy i inspiracji są w naszej grupie osoby, które już odbyły takie rozmowy, a nawet przeprowadziły pierwsze warsztaty. Program MMS ruszył, a wraz z nim otwierają się niezwykle ciekawe przestrzenie naszego rozwoju - przedsiębiorczości można się nauczyć!

Kasia Marczewska 

wtorek, 22 maja 2012

Wykład o sieciach społecznych

Dzisiaj odbędzie się wykład dr Praszkiera o sieciach społecznych pt. "Kapitał społeczny w głębokich, pokojowych transformacjach gospodarczych na przykładzie polskiej podziemnej Solidarności oraz amerykańskiego Ruchu Praw Obywatelskich".

Po wykładzie spotykamy się na spotkaniu integracyjnym, jeśli chcecie się z nami spotkać prosimy wysłać mail na adres Maćka Trawki maciek.trawka@gmail.com. Maciek pokieruje Was na miejsce spotkania.

poniedziałek, 21 maja 2012

Seminarium Metakompetencje dla rozwoju edukacji

Grupa TROP we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzice w Szkole organizuje seminarium pt. "Metakompetencje dla rozwoju edukacji". Seminarium odbędzie się 31 maja 2012 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
 Zapraszamy zaangażowanych rodziców i wszystkich, którzy chcą włączyć się w budowanie silnej i autonomicznej wspólnoty szkolnej do twórczego dialogu, wymiany doświadczeń i postawienia pytań o rozwój metakompetencji, a zwłaszcza do wspólnego poszukiwania metod współpracy opartych na empatii.Zaproszenie na spotkanie, tutaj.   
Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: biuro@rodzicewedukacji.pl do 30 maja 2012. Po dokonaniu rezerwacji prosimy o przesłanie informacji o uczestnictwie na adres kasia.marczewska@gmail.com. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczy się kolejność zgłoszeń. 


piątek, 18 maja 2012

Termin spotkania - Zmiana w organizacji

Informujemy, że na podstawie ankiety doodle.com ustaliliśmy, że kolejne Spotkanie Grupy Biznes odbędzie się 25 maja od godziny 18.00 do 21.00 w siedzibie Grupy TROP. Tematem spotkania będzie Zmiana w organizacji. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Kowalska-Piotrowska i Monika Tabor.

*W spotkaniu mogą brać udział uczestnicy Programu SWAT. Jak przystąpić do sieci? Rejestrację na spotkania prowadzimy pod adresem mailowym siectrop@gmail.com lub siec@akademiatrop.pl. 

wtorek, 15 maja 2012

Jak przystąpić do Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej (SWAT) w okresie maj - czerwiec 2012?


Jeśli jesteś absolwentem Akademii TROP lub ukończyłeś inną 
szkołę trenerów
- możesz przystąpić na zasadach "Poczuj Sieć"


Co zrobić?

 • wypełnij Formularz przystąpienia do Programu SWAT Formularz znajduje się tutaj, tutaj.

 • przekaż składkę na konto Centrum TROP Bank PEKAO S.A. O/W-wa  53 1240 5992 1111 0010 2143 6878 do dnia 31 maja 2012

 • obowiązuje od 1 maja do 30 czerwca 2012
 • składka za cały okres wynosi 100 zł + VAT (123 zł)
 • otrzymasz umowę „Poczuj Sieć”


Jeśli jesteś uczestnikiem Szkoły Trenerów Biznesu lub Szkoły Coachów:
-możesz przystąpić do Sieci na specjalnych zasadach – „Uczestnik AT”Co zrobić?

 • wypełnij Formularz przystąpienia do Programu SWAT. Formularz znajduje się, tutaj.  „Uczestnik AT”

 • obowiązuje od daty przystąpienia do końca trwania Szkoły Trenerów lub Coachów
 • uczestnictwo jest nieodpłatne
poniedziałek, 14 maja 2012

MMS - czas zarabiać

Zapraszamy wszystkich SWAT-owiczów na superwizję w obszarze misyjno - marketingowo - sprzedażowym, którą poprowadzi Jac Jakubowski. Roboczą cześć spotkania poprowadzą wspólnie Patrycja Działoszyńska i Kasia Marczewska. Celem spotkania superwizyjnego jest stworzenie konkretnych planów działań.
 
data: 16 maja 2012
godzina: 17.00 - 20.00
miejsce: ul. Pożaryskiego 69, Warszawa, siedziba Grupy TROP
 
* Prosimy potwierdzić uczestnictwo pod adresem: siectrop@gmail.com.

środa, 9 maja 2012

Rozmowa z Jackiem Jakubowskim w "Dużym Formacie"

Chcielibyśmy poinformować Was o tym, że Jac Jakubowski udzielił wywiadu do Gazety Wyborczej i już jutro będziecie mogli go przeczytać! W artykule "Jazda bez trzymanki", Jac opowiada Katarzynie Bielas o tym jak zaczął zmieniać świat: "Kiedyś Kazik Jankowski powiedział mi: "Chcesz zmieniać świat, zmień siebie". Wziąłem to sobie do serca. Każdy zdrowy człowiek, wszystko jedno, czy jest uzdrawiaczem świata, biznesmenem czy dziennikarzem, chce robić coś dobrze, chce, żeby to miało wpływ, znaczenie, komuś pomogło. To jest naturalna tendencja, tak jak drzewa rosną w górę".

Zachęcamy Was do zapoznania się z wywiadem!
"Duży Format" ukaże się wraz z Gazetą Wyborczą 10 maja.

Co się działo na spotkaniu Grupy Biznes?

24 kwietnia odbyło się spotkanie Grupy Biznes, którego tematem przewodnim była Zmiana w Organizacji. Uczestnicy dzielili się różnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Tradycyjnie już "rundka wstępna" dała okazję do uświadomienia sobie z jak wieloaspektowym i interdyscyplinarnym tematem mamy do czynienia.

Obszary, które poruszyliśmy to:
 • sposoby komunikacji celów wprowadzanej zmiany w firmie, 
 • dylematy prowadzenia projektów rozwojowych, czyli harmonogram i budżet vs. przestrzeń na refleksję i zgodę na popełnianie błędów,
 • moderator i zespół wdrażający zmianę – w jaki sposób efektywnie zaangażować zasoby wewnętrzne i zewnętrzne w taki proces.
Udział naszego gościa, osoby reprezentującej Klienta w ramach projektu, który obecnie jest prowadzony w SWAT, pozwolił nam również porozmawiać o oczekiwaniach Klienta, zobaczyć podejście do zmian, a także na bieżąco weryfikować wypracowywane koncepcje.

Następne spotkanie jest zaplanowane na przełomie maja i czerwca. Dokładny termin ustalimy na podstawie ankiety. Link do ankiety z instrukcją jak ją wypełnić, znajdziecie tutaj. Datę spotkania, opublikujemy na blogu. 
 
Agnieszka Kowalska-Piotrowska 
Monika Tabor

wtorek, 8 maja 2012

Majowe spotkania w Programie SWAT

Witajcie, 
przedstawiamy harmonogram spotkań Programu SWAT w maju. Zasady zapisu na spotkania podane są dole postu.

16 maja - MMS - czas zarabiać. godz. 17.00 - 20.00. Zapraszamy wszystkich SWAT-owiczów na superwizję w obszarze misyjno - marketingowo - sprzedażowym, którą poprowadzi Jac Jakubowski. Roboczą cześć spotkania poprowadzą wspólnie Patrycja Działoszyńska i Kasia Marczewska. Celem spotkania superwizyjnego jest stworzenie konkretnych planów działań.

18 maja - Spotkanie zespołu ewaluacyjnego Programu SWAT. godz. 17.00 - 20.00. Spotkanie zamknięte dla zespołu prowadzącego ewaluację Programu SWAT.

22 maja - Sieci społeczne według Ryszarda Praszkiera: "Kapitał społeczny w głębokich, pokojowych transformacjach gospodarczych na przykładzie polskiej podziemnej Solidarności oraz amerykańskiego Ruchu Praw Obywatelskich". godz. 17.00. 

Proponujemy wspólne wyjście na wykład, który odbędzie się w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, na Krakowskim Przedmieście 32. Rejestrację uczestników na spotkanie prowadzi: MilewskaBM@state.gov
Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem dr Ryszarda Praszkiera, tutaj.

22 maja - Spotkanie integracyjne SWAT-owiczów. godz. ok 20.00. Po wykładzie 
dr Ryszarda Praszkiera, chcemy się spotkać "na mieście". Prześlijcie nam propozycje lokali,
w których moglibyśmy się spotkać. Ostateczne miejsce spotkania opublikujemy na blogu.

25 maja - Spotkanie Grupy Biznes - Zmiana w Organizacji. godz.18.00 - 21.00. Pierwsze spotkanie nt. Zmiany w Organizacji, które odbyło się 24 kwietnia, spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników. Na ich prośbę Agnieszka Kowalska-Piotrowska i Monika Tabor kontynuują temat na kolejnym spotkaniu Grupy Biznes.

28 maja - Spotkanie Koła Kompetencyjnego Mediatorów. godz. 17.30 - 20.30. Spotkanie dla SWAT-owiczów zainteresowanych mediacjami poprowadzi Dorota Jakubowska.
W Programie spotkania:
 • Mediacje Metodą TROP.
 • Ja jako mediator - osobisty potencjał mediatora.
 • Wsparcie mediatorów na rynku.
30 maja - Konwersatorium TQM (Kompleksowe Zarządzanie Jakością) poprowadzi prof. Rafał Ohme opowie o Opiekuńczych instynktach w mózgu. godz 16.00 - 20.00. Zapraszamy do uczestnictwa w Konserwatorium TQM organizowanym przez prof. Andrzeja Blikle, więcej szczegółów znajdziecie, tutaj. Miejsce spotkania: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28 w Warszawie. 

31 maja - Seminarium "Metakompetencje dla rozwoju" organizuje Grupa TROP we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzice w Szkole w ramach Kongresu Obywatelskiego. Zapraszamy wszystkich SWAT-owiczów zainteresowanych uczestnictwem rodziców w szkole. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, ul Mokotowska 16/20 , sala nr 413, IV piętro.   


Zaproszenie na spotkanie znajdziecie, tutaj.  
Informacje o organizatorach, tutaj.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: biuro@rodzicewedukacji.pl do 30 maja 2012. Po dokonaniu rezerwacji proszę o przesłanie informacji o uczestnictwie na adres kasia.marczewska@gmail.


Zasady zapisu na spotkania:
W spotkaniach mogą brać udział uczestnicy Programu SWAT. Rejestrację na spotkania prowadzimy pod adresem mailowym siectrop@gmail.com lub siec@akademiatrop.pl. Jednocześnie informujemy, że spotkania na które nie zbierzemy wystarczającej liczby osób, będziemy odwoływać. Informacje o odwołanych spotkaniach zamieścimy na blogu. Spotkania, przy których nie zaznaczono inaczej, odbywają się w siedzibie Grupy TROP.

Zapraszamy!