czwartek, 22 grudnia 2011

Bywak - Przejrzysta wizja sieci i ścieżka rozwoju osobistego

16 grudnia w piątkowe popołudnie odbył się bywak, którego celem było przybliżenie wizji sieci - objaśnienie nazw, takich jak "bywak", "grupa tematyczna", "zespół projektowy", "TROPcamp", "projekt rekomendowany" (informacje na ten temat znajdziecie w Prezentacji o sieci - wystarczy kliknąć na link, prezentacja znajduje się także na marginesie bloga).
Drugim tematem bywaku były
"Ścieżki rozwoju osobistego", czyli przedstawienie możliwości rozwoju jakie daje członkostwo w SWAT - Sieci Wsparcia Aktywności Trenerów.
SWAT
adresowana jest do dojrzałych trenerów, coachów, mediatorów, liderów zmiany, moderatorów. Ale "młodzi" przedstawiciele wymienionych zawodów także, mają możliwość zapisania się do sieci, w której poprzez naukę w działaniu zdobędą, niezbędne w pracy trenera, doświadczenie w pracy przy konkretnych projektach.


Zainteresowanych informujemy, że kolejne bywaki, odbędą się w styczniu. Daty opublikujemy niebawem na stronie Grupy TROP oraz na blogu.

Więcej informacji na forum Akademii!

wtorek, 13 grudnia 2011

Poczuj Akademię

Drodzy Z-Sieć-iowani,

serdecznie zapraszamy Wszystkich - którzy już wiedzą, że chcą i tych, którzy wciąż się wahają oraz tych, którzy nadal nie wiedzą –

na spotkanie z cyklu "Poczuj Akademię", BYWAK, organizowany 16.12 br., w siedzibie TROP’u. Bywaki z serii "Poczuj Akademię" są bezpłatne.

„Bywaki” to inaczej cykliczne spotkania członków Sieci, na których dzieje się różnie – w zależności od potrzeb i ustaleń.

Tym razem zabieramy Was w drogę po:

Przejrzystej wizji naszej Sieci oraz ścieżkę rozwoju osobistego

Pierwsza z cyklu cesji mentoringowych prowadzonych przez Jaca gdzie stworzymy "mapę poruszania się po sieci" - jak się w niej odnaleźć,

co mogę do niej wnieść, co mogę z niej otrzymać, jak mogę wykorzystać potencjał uczestników.

Zapraszamy Was też do stworzenia swoich profili, które będą drogowskazami dla innych uczestników.

Jeśli jesteś i nadal chcesz być trenerem grupowym i/lub coachem i/lub moderatorem,

Jeśli zależy Ci na własnym rozwoju i możliwościach działania,

Jeśli stawiasz na wartościową współpracę,

Dołącz do nas!

16 grudnia 2011r., w godzinach: 17.00 – 20.00, panel: Ja/My/Sieć

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na email: siec@akademiatrop.pl

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Bywak oświatowy

Na bywaku 8 grudnia rozmawialiśmy o potrzebie zmiany polskiej szkoły.
Uczestnicy spotkania pracują lub pracowali z młodzieżą i żywo interesują się problemami szkolnictwa. Kolejne rozmowy na temat programu zmiany szkoły, będą się toczyć na spotkaniach zespołu programowego Akademii TROP zajmującego się oświatą.

Zainteresowanych tematem zapraszamy do zapoznania się z Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. 2010 zaprezentowany podczas I Kongresu Polskiej Nauki.

Więcej informacji o bywaku na forum sieci. Zapraszamy!

czwartek, 8 grudnia 2011

Poczuj Akademię

5 grudnia odbył się kolejny bywak z serii „Poczuj Akademię” zorganizowany przez Jaca Jakubowskiego. Rozmawialiśmy o organizacji publicznej debaty na temat Kompetencji potrzebnych Polakom w XXI wieku – Kompetencji do rozwoju. Zapraszamy członków sieci do włączenia się w prace związane z przygotowaniem debaty pokongresowej w 2012 roku, na terenie całej Polski. Kontakt pod adresem mailowym: siec@akademiatrop.pl

środa, 7 grudnia 2011

Bywak

Pierwszy Bywak za nami!
2 grudnia odbył się pierwszy Bywak w ramach Programu SWAT. Podczas spotkania nabrały konkretnych kształtów koncepcje aż czterech grup tematycznych, a kolejny obszar zaczął się wyłaniać. Dyskutowaliśmy też, w jaki sposób wykorzystać możliwości jakie daje Sieć, aby rozwijać swoją działalność zawodową i zarobkową.
Zapraszamy na Forum, gdzie zamieszczone jest szczegółowe sprawozdanie z Bywaku i na najbliższy Bywak – 8 grudnia, o 15:00. Będziemy rozwijać m.in. tematy w ramach grupy tematycznej Oświata.

poniedziałek, 5 grudnia 2011

Nauka 2.0.

Zapraszamy do zapoznania się z "Przewodnikiem po otwartej nauce". Idea 'otwartej nauki', bliska Akademii TROP, jest uznawana w świecie nauki, m.in. przez Massachusetts Institut of Technology, Uniwersytet Harvarda. Także Unia Europejska, OECD i UNESCO wspierają tę koncepcję.

Poniższy cytat o 'Uspołecznianiu nauki' pochodzi ze wspomnianej publikacji:

"Uspołecznienie nauki oraz uczynienie z wiedzy zasobu publicznego w najszerszym zakresie znajdują uzasadnienie także we współczesnej refleksji ekonomicznej. Paul Romer w pracach nad endogenicznymi czynnikami wzrostu gospodarczego wykazał, że kluczowym czynnikiem kreowania wartości są, obok kapitału fizycznego 'idee' (a więc zarówno know-how, jak i wiedza naukowa). O ile jednak kapitał fizyczny jest dobrem konkurencyjnym, o tyle idee są dobrem niekonkurencyjnym - nie ubywa go wraz z konsumpcją, przeciwnie - społeczno-ekonomiczna wartość idei rośnie w miarę ich upowszechniania.

Niestety, w Polsce prowadzi się bardzo ograniczoną i jednostronną debatę nad społeczeństwem wiedzy i gospodarką opartą na wiedzy - pojęcia te stały się oficjalnym zaklęciem.

W obowiązującym dyskursie pojęcia te są rozkodowywane zgodnie z logiką kapitału klasycznego, nowoczesnego, w którym wiedza jest traktowana jako kapitał fizyczny i dobro konkurencyjne. 'Wiedza to towar', powinna być przedmiotem obrotu komercyjnego, nie zaś upowszechniana w modelu otwartym. Tylko bowiem jako towar, dobro ekskluzywne, ma wartość dla inwestorów."


piątek, 2 grudnia 2011

Akces do Programu SWAT

Jak przystąpić do Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej?

Do Programu SWAT można przystąpić na warunkach "Poczuj Akademię" lub "Uczestnik AT".
"Poczuj Akademię" 
Czas trwania: od 1 lutego do 30 kwietnia 2012. Osoby zainteresowane Siecią mogą przystąpić do Sieci na warunkach "Poczuj Akademię" spełniając kolejne kroki i wnosząc składkę za uczestnictwo w wysokości 100 zł + VAT (za cały czas trwania okresu "Poczuj Akademię"). 
Co zrobić, aby przystąpić do Programu SWAT?
  • Ukończyć 120-godzin kursu Bazowego TROP (Wstęp do Metody TROP, Blok Rozwoju Osobistego i Dynamiki Grupy) / równorzędny kurs zaakceptowany przez Akademię TROP;
  • Wypełnić Formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Programu SWAT;
  • Przesłać formularz do Centrum Koordynacyjnego (klikając na formularzu przycisk "Prześlij").
  • Podpisać umowę uczestnictwa w Programie SWAT "Poczuj Akademię" i odesłać podpisany skan mailem lub dostarczyć oryginał do siedziby TROP;
  • Wnieść opłatę (100 zł + VAT) za uczestnictwo w Programie SWAT na rachunek podany w umowie.
  • "Poczuj Akademię" obowiązuje do 30 kwietnia (umowa kończy się 30 kwietnia)
"Uczestnik AT" 
Uczestnicy Szkół Trenerów Biznesu i Szkół Coachów w Grupie TROP mają możliwość przystąpienia do Programu SWAT na specjalnych warunkach! Uczestnicy Akademii TROP nie wnoszą składek za uczestnictwo w SWAT w trakcie trwania Szkoły.
Co zrobić, aby przystąpić do Programu SWAT?
  • Uczestniczyć w XXVII, XXVIII, XXIX edycji Szkoły Trenerów Biznesu lub XII,XIII,XIV edycji Szkoły Coachów;
  • Wypełnić Formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Programu SWAT;
  • Przesłać formularz do Centrum Koordynacyjnego (klikając na formularzu przycisk "Prześlij");
  • Podpisać umowę uczestnictwa w Programie SWAT "Uczestnik AT" i odesłać podpisany skan mailem lub dostarczyć oryginał do siedziby TROP.
Zapraszamy do zapoznania się z formularzem (link znajduje na marginesie po prawej stronie). Jeśli macie pytania lub wątpliwości proszę o przesłanie maila na adres siec@akademiatrop.pl lub siectrop@gmail.com.

czwartek, 1 grudnia 2011

List Doroty Szczepan-Jakubowskiej

Moi kochani,

Po kilku wczorajszych rozmowach mam potrzebę powiedzenia, że znaleźliśmy się w bardzo ważnym punkcie: odpaliliśmy Program SWAT, co jest wielkim sukcesem i zasługą konkretnych osób. Dziękuję w szczególności Monice Tabor, która swoją energią doprowadziła do tego, że potencję i pomysł zamieniliśmy w fakt. Dziękuję też bardzo Beacie Matusiak i Monice Bartołd za ubranie w słowa i pomysły marketingowe tego trudnego konceptu. Dziękuję bardzo Maćkowi Trawce – on ogarnia nas wszystkich i tworzy platformę porozumienia. Mirze Zdanowicz i Michałowo Olechowi za podążanie pełną zawirowań drogą ku koncepcji narzędzi internetowych dla nas. Dziękuję wszystkim – dzięki Wam wyłania się kształt tego przedsięwzięcia.

Monika Tabor od pierwszego grudnia zmienia się rolą z Agnieszką Kowalską-Piotrowską, która będzie przez najbliższe dwa miesiące „prezydentem” Programu SWAT.

Chcę przy tej to okazji podzielić się swoim spostrzeżeniem. Moim zdaniem w nowy etapie musimy nauczyć się myśleć i działać „na opak”, wbrew dotychczasowym nawykom organizacyjnym i zawodowym.

Sądzę na przykład, że działania organizacyjne, marketingowe, komunikacyjne powinny zmierzać do uruchamiania aktywności uczestników i potencjalnych uczestników Akademii. Wydaje mi się, ze liderzy w sieci powinni być jednocześnie "poruszycielami", facylitatorami aktywności społecznej. Nie wiem jak wy, ale ja mam w zakresie tej umiejętności wiele do zrobienia. Jak organizować przez aktywizowanie? Co za wyzwanie! Potrafimy zrobić to w pracy z grupą. Poprzez kontrakt, uważność i konsekwencję w oddawaniu odpowiedzialności doprowadzić do zbudowania grupy która się samoorganizuje, uczy od siebie nawzajem. Pamiętacie? Kiedyś taki paradygmat postępowania wydawał się niemożliwy. Teraz zbudowaliśmy na tym metodę, którą posługują się tysiące osób i która cieszy się dużym prestiżem. Skoro udało nam się wypracować metodykę szkoleń opartych na pojęciu aktywizacji dla małej i średniej grupy, to teraz czas na metodykę pracy ze środowiskiem. Jak osiągnąć ten sam efekt przyspieszonego uczenia się w odniesieniu do szerszej społeczności?

Jak ma działać lider danego obszaru, aby wykorzystać i wzmocnić potencjał sieci ludzi i wiedzy? Czy organizowanie to poskramianie? Wstawianie w ramy? Budowanie kręgosłupa? Aktywizowanie i doprowadzanie do samoorganizacji? Temu będzie poświęcona Szkoła Liderów i Animatorów w Sieci. Jestem przekonana, że know–how, który umożliwi łączenie tych pozornych przeciwieństw w działaniu to wielki kapitał w każdym tego słowa znaczeniu. To taki kamień filozoficzny zarządzania XXI wieku.

Z tym związane jest kolejne wyzwanie: Jak przekroczyć podział na tych, co organizują, a tych, którzy są odbiorcami efektów tej pracy? Nie chciałabym, aby organizatorzy (powiedzmy raczej – liderzy) wypalali się, próbując samotnie lub w dwie, trzy osoby ogarnąć chaos. Oczywiście ja osobiście jestem Wam wdzięczna, ale to za mało. Wydaje mi się, że powinniście pracować z szerszą grupą , aby widzieć , że tworzycie coś w ludziach, a nie tylko systemach. Chciałabym, aby ci, dla których pracujecie, mogli własnymi postępami zaświadczać, że robicie dobro i że są wam wdzięczni. Tak. W zdrowej sieci potrzebny jest przepływ wdzięczności.

W ostatnim tygodniu dużo pracowałam z grupami. Kiedy wreszcie spędziłam wczorajszy dzień na sprawach Programu SWAT, to rzucił mi się w oczy dramatyczny kontrast: wspólnota odkrywania, poczucie "bycia na fali" w grupach szkoleniowych oraz zagubienie, pewne wyalienowanie wśród osób pracujących na rzecz SWAT. Siedzieliśmy trochę głodni, trochę może źli lub wystraszeni przy pełnym garze dobrych chęci i umiejętności nas wszystkich. Tworzenie sieci to sprawa złożona, w której łatwiej się pogubić. Ale nasz Program SWAT przygotowuje osoby profesjonalnie budujące kapitał społeczny. We wszystkich aktywnościach powinniśmy budować więzi - niezbyt mocne, ale oparte na zaufaniu. Każdy proces, każda akcja powinna być na tym etapie związana z wyjściem na zewnątrz, poza ścisły zespól projektowy. Naszym celem jest stworzenie społeczności uczącej się. Odbywa się to poprzez generowanie "bąbli zmiany" . W nowym etapie każdy lider mógłby być centrum takiego "bąbla". Co robić? Zapraszać ludzi zainteresowanych SWAT do rozmowy, współpracy przy projektowaniu każdego kroku Programu SWAT. Wrzućmy nurtujące nas pytania na forum. Nauczmy się robić koło nich ruch społeczny. Zaproponujmy spotkanie na nurtujący nas temat np. z czego ma utrzymywać się i na czym zarabiać Program SWAT? Jak doprowadzać do tego, aby ilość ludzi w SWAT pozwalała na powiedzenie, że jesteśmy społecznością , a nie małą grupą? Co ma się stać, aby forum było żywe? Jak powinien wyglądać portal?

Ogłośmy możliwość wpływania na tematykę Bywaków. Uważam że osoby zaangażowane w określone prace na rzecz tworzenia struktury SWAT mogłyby już zbierać wokół siebie grupy tematyczne i same doświadczać bezpośrednich korzyści z tego środowiska. Marzę, aby zorganizowały sobie Bywaki i zaczęły budować grupy fascynatów danego tematu, co powinno doprowadzić do powstania Grup Tematycznych oraz projektów komercyjnych.

Inne pomysły? Napiszcie na forum.

Pozdrawiam serdecznie,
Dorota Szczepan-Jakubowska