środa, 28 marca 2012

Harmonogram Spotkań w Programie SWAT - kwietniu 2012

Drodzy SWATowicze,
Przedstawiamy harmonogram spotkań na kwiecień 2012. Osoby zainteresowane wybranym spotkaniem prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailem na adres siectrop@gmail.com lub siec@akademiatrop.pl
4 kwiecień – Spotkanie Współpraca w warunkach konkurencji (godzina 17.30). Na spotkaniu uczestnicy I i II edycji Szkoły Liderów i Animatorów w Sieci będą tworzyć Kodeks Etyczny Programu SWAT. W spotkaniu mogę uczestniczyć inni SWAT-owicze. Prowadząca: Dorota Szczepan-Jakubowska. Miejsce - siedziba Grupy TROP.
10 kwiecień – Bywak Aktywna Starość i Solidarność Międzypokoleniowa (godzina 17.30). Spotkanie poprowadzi Dorota Jurzysta, która zajmuje się Zarządzaniem Wiekiem, Miejsce - siedziba Grupy TROP.
18 kwiecień – Bywak "Poczuj Sieć" (godzina 18.00). Bywak wprowadzający do Sieci. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Kowalska-Piotrowska i Maciej Trawka. Miejsce - siedziba Grupy TROP.
23 kwiecień – Spotkanie Programu Moderacja Kulturowa (godzina 17.30). Spotkanie poprowadzą wspólnie Animator Grupy Biznes – Dorota Szczepan-Jakubowska i Lider Programu – Agnieszka Kowalska-Piotrowska. Miejsce - siedziba Grupy TROP.
W maju uruchamiamy Koło Kompetencyjne Mediatorów. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Chcemy dowiedzieć się jakie jest zainteresowanie tematem mediacji.

piątek, 23 marca 2012

Konferencja Firm Rodzinnych

Informujemy, że 21 marca odbyła się konferencja kończąca pilotażowy projekt "Firmy Rodzinne" realizowany wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR). W projekcie brały udział osoby ze SWAT: Jac Jakubowski, który był głównym metodologiem projektu, Dorota Szczepan-Jakubowska - kierowała zespołem trenerów, Agnieszka Szwejkowska pełniła rolę koordynatora projektu, Karina Knyż-Grzywa zajmowała się Organizacją Szkoleń, Dorota Jurzysta pełniła rolę eksperta.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które powstały w trakcie projektu: "Firma w rodzinie, rodzina w firmie - metodologia wsparcia Firm Rodzinnych" oraz "Moja historia, moja firma - portrety polskich firm rodzinnych".

Więcej informacji nt. Firm Rodzinnych, tutaj.

wtorek, 20 marca 2012

Bywak "Poczuj Sieć"

16 marca odbył się Bywak "Poczuj Sieć", który poprowadzili Monika Tabor i Maciej Trawka. W spotkaniu uczestniczyły absolwentki i uczestniczki Szkół TROP. Informacje o Programie SWAT docierały do nich różnymi źródłami: bezpośrednio od Organizatorów Sieci, za pośrednictwem Bloga i strony TROP oraz kanałami nieformalnymi. Spotkanie miało charakter porządkujący wiedzę nt. SWAT. Prowadzący odpowiadali na pytania uczestniczek, które dotyczyły różnych obszarów, m.in:

  • Jak zacząć działać w Sieci?
  • Jak wygenerować projekt?
  • Jakie projekty są realizowane w Sieci?
  • Jak szukać osób do projektów?
  • Jak wygląda proces certyfikacji w Programie SWAT?
  • Na czym polega Program Współpraca oparta na Empatii realizowany w warszawskich szkołach?

Bywaki z cyklu "Poczuj Akademię", będą organizowane systematycznie. Chcemy umożliwić osobom zainteresowanym działaniem w Programie SWAT zapoznanie się ze specyfiką naszej Sieci.

piątek, 16 marca 2012

Spotkania dla coachów, osób zainteresowanych Firmami Rodzinnymi i warsztatami z dramy

Przypominamy o spotkaniach, które odbędą się w ramach Programu SWAT w przyszłym tygodniu:

26 marca Koło Coachów (godzina 17.30). Zapraszamy wszystkich coachów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji coachingowych i włączeniem się w dyskusję nt. certyfikacji dla coachów w Polsce. Spotkanie poprowadzą wspólnie: Jac Jakubowski, Dorota Szczepan-Jakubowska i Sonia Jakubowska (zajmująca się certyfikacją w TROP i SWAT). Miejsce - siedziba Grupy TROP.

27 marca Spotkanie integracyjne (godzina 19.00). Zapraszamy wszystkich Swat-owiczów i osoby zainteresowane siecią* na nieformalne spotkanie "w mieście". Informację o miejscu spotkania podamy osobom, które zgłoszą się pod podane niżej adresy mailowe.

28 marca Bywak Programu Praca z Firmami Rodzinnymi (godzina 17.30). Na spotkaniu Programu osoby uczestniczące w konferencji kończącej projekt Firm Rodzinnych (21 marzec) podzielą się z uczestnikami relacjami z konferencji, a także przedstawią plan działania na przyszłość. Spotkanie poprowadzi Lider Programu – Agnieszka Szwejkowska. Miejsce - siedziba Grupy TROP.

29 marca Warsztaty z dramy (godzina 17.30). Warsztaty poprowadzi Eliza Gniado z DramaWay. Spotkanie jest zamknięte dla osób, które odpowiedziały na zgłoszenia wysyłane drogą mailową. Miejsce - siedziba Grupy TROP.

W spotkaniach mogą uczestniczyć SWATowicze (osoby, które uregulowały swój status w Programie SWAT).

*Spotkanie integracyjne jest otwarte dla SWATowiczów i osób zainteresowanych siecią.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres siec@akademiatrop.pl lub siectrop@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

poniedziałek, 12 marca 2012

Zmiana terminów spotkań

Witajcie,
chcielibyśmy poinformować Was o przeniesieniu terminów dwóch spotkań na kwiecień:
  • 4 kwiecień (godz. 17.30) Bywak o zasadach współpracy w warunkach konkurencji. Na spotkaniu będziemy kontynuować pracę nad stworzeniem kodeksu etycznego obowiązującego w SWAT. Spotkanie poprowadzi Dorota Szczepan-Jakubowska.

  • 23 kwiecień (godz 17.30) Spotkanie Grupy Tematycznej Biznes. Spotkanie poprowadzi Animator Grupy – Dorota Szczepan-Jakubowska.

Dokładne daty spotkań podamy wkrótce na blogu. Każda z osób, która potwierdziła udział w spotkaniu otrzyma informację o zmianie terminu drogą mailową.
Zapraszamy do zgłaszania się na spotkania zaplanowane w marcu! Więcej informacji tutaj.

Projekty realizowane w Programie SWAT

Dzisiaj przybliżymy jeden z projektów realizowanych w Programie SWAT - Szkołę Liderów i Animatorów w Sieci. Obecnie odbywa się już druga edycja kursu, wszyscy jego uczestnicy przystąpili do Programu SWAT. W Szkole trwają prace nad uchwyceniem specyfiki działania lidera integrującego. Lider o którym mowa, funkcjonuje w organizacji nowego typu, w której struktura nie jest formalnie zhierarchizowana a decyzje podejmowane są w warunkach zwiększonej niepewności. Dlatego tak, ważna wydaje się aktywna obserwacja zachowań Liderów realizujących projekty, wcześniej obecnych tylko w sferze ich marzeń. Procesom przyglądają się organizatorzy szkoły oraz sami zainteresowani.
W momencie, w którym piszemy o Szkole, uczestnicy doprecyzowują swoje pomysły na projekty, które będą realizować w ramach treningu zadaniowego. Formy szkoleniowe dostępne w Szkole: 6 zjazdów całodniowych, sesja mentoringowa, spotkania grup superwizyjnych oraz trening zadaniowy. Uczestnicy otrzymują wsparcie: ze strony osób prowadzących szkołę, mentora, innych uczestników Szkoły, mają też możliwość uczestniczenia w coachingu wzajemnym z wybraną osobą ze Szkoły. Ponadto na spotkaniach grup superwizyjnych
uczestnicy I i II edycji Szkoły będą analizować przebieg realizowanych przez siebie projektów.

wtorek, 6 marca 2012

Spotkania Grup Tematycznych

Informujemy, że z powodu małego zainteresowania spotkaniem Grupy Środowiska Lokalne zostanie ono przesunięte na kwiecień. O dokładnym terminie poinformujemy na blogu.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na inne spotkania organizowane w sieci, w szczególności na spotkanie Grupy Oświatowej, które odbędzie się 7 marca o godz. 17.30. Uczestnictwo w spotkaniu proszę potwierdzić mailem siec@akademiatrop.pl lub siectrop@gmail.com