środa, 29 lutego 2012

Harmonogram Spotkań w Programie SWAT w marcu 2012

Drodzy SWATowicze,

Przedstawiamy harmonogram spotkań, które organizujemy w ramach Programu SWAT w marcu 2012. Osoby zainteresowane wybranym spotkaniem prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailem na adres siectrop@gmail.com

6 marca Spotkanie Grupy Tematycznej Środowiska Lokalne (godzina 17.30). Jac Jakubowski wprowadzi SWATowiczów w inicjatywy lokalne, a w szczególności w postępy działań w Gminie Mrozy. Miejsce - siedziba Grupy TROP.

7 marca Spotkanie Grupy Tematycznej Oświata (godzina 17.30). Animator grupy Jac Jakubowski poprowadzi pierwsze spotkanie Grupy, na którym uczestnicy będą mogli zapoznać się ze sobą i ustalić obszary zainteresowania Grupy. Uczestnicy dowiedzą się o postępach w pracy nad Programem Współpracy Opartej na Empatii w Warszawskich Liceach (w Zespole Szkół „Bednarska” oraz w II Liceum Społecznym w Warszawie). Miejsce - siedziba Grupy TROP.

16 marca Bywak "Poczuj Sieć" (godzina 18.00). Bywak wprowadzający do Sieci. Spotkanie poprowadzą Maciej Trawka i Monika Tabor. Miejsce - siedziba Grupy TROP.

21 marca Konferencja Firm Rodzinnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie PARP http://www.parp.gov.pl/konferencja-firmyrodzinne Liczba miejsc jest ograniczona.

26 marca Koło Coachów (godzina 17.30). Zapraszamy wszystkich coachów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji coachingowych i włączeniem się w dyskusję nt. certyfikacji dla coachów w Polsce. Spotkanie poprowadzą wspólnie: Jac Jakubowski, Dorota Szczepan-Jakubowska i Sonia Jakubowska (zajmująca się certyfikacją w TROP i SWAT). Miejsce - siedziba Grupy TROP.

27 marca Spotkanie integracyjne (godzina 19.00). Zapraszamy wszystkich Swat-owiczów i osoby zainteresowane siecią* na nieformalne spotkanie w mieście. Informację o miejscu spotkania podamy osobom, które zgłoszą się pod podany wyżej adres mailowy.

28 marca Bywak Programu Praca z Firmami Rodzinnymi (godzina 17.30). Na spotkaniu Programu osoby uczestniczące w konferencji kończącej projekt Firm Rodzinnych (21 marzec) podzielą się z uczestnikami relacjami z konferencji, a także przedstawią plan działania na przyszłość. Spotkanie poprowadzi Lider Programu – Agnieszka Szwejkowska. Miejsce - siedziba Grupy TROP.

29 marca Warsztaty z dramy (godzina 17.30). Warsztaty poprowadzi Eliza Gniado z DramaWay. Spotkanie jest zamknięte dla osób, które odpowiedziały na zgłoszenia wysyłane drogą mailową. Miejsce - siedziba Grupy TROP.

W spotkaniach mogą uczestniczyć SWATowicze (osoby, które uregulowały swój status w Programie SWAT).

*Spotkanie integracyjne jest otwarte dla SWATowiczów i osób zainteresowanych siecią.

poniedziałek, 20 lutego 2012

Bywak współpracy o warunkach konkurencji

15 lutego odbył się Bywak, na którym rozmawialiśmy o korzyściach i obawach związanych z uczestnictwem w sieci. W trakcie rozmów doszliśmy do wniosku, że w procesie budowania wzajemnego zaufania do organizatora sieci i jej uczestników bardzo ważna jest kultura sieci, która może skutecznie przeciwdziałać zachowaniom "niepożądanym".
Będziemy kontynuować debatę na temat zaufania w sieci i współpracy w warunkach konkurencji na kolejnych spotkaniach. Na Bywaku rozpoczęliśmy proces tworzenia kodeksu etycznego, dalsze prace będą prowadzone równolegle przez specjalnie wybrany zespół osób, uczestników II Edycji Szkoły Liderów i Animatorów w Sieci oraz wszystkich SWAT-owiczów.

czwartek, 16 lutego 2012

II edycja Szkoły Liderów i Animatorów w Sieci

Dzisiaj rozpoczyna się II edycja Szkoły Liderów i Animatorów w Sieci. Jest to nowatorska szkoła przygotowująca do aktywnego kreowania przestrzeni uczenia się poprzez realne działania w sieci. Kompetencje nabyte w trakcie Szkoły, nie ograniczają się do działania w Programie SWAT. Są cenne we wszystkich przedsięwzięciach rynkowych.

Osoby uczestniczące w Szkole uczą się jak efektywnie łączyć kompetencje członków zespołu poprzez: empowerment, aktywizację pracowników i środowiska lokalnego, budzenie kreatywności, ożywienie atmosfery, generowanie zmiany kultury organizacji na bardziej partycypacyjną, oraz jak budować sieci oparte na wiedzy i współdziałaniu.

Szkoła składa się z pracy w grupie o charakterze seminaryjno-zadaniowym (wypracowywanie określonych trybów postępowania w danych realiach), części merytoryczno-erudycyjnej polegającej na poznaniu i omówieniu lektur, studiów przypadku, wizytach studyjnych, oraz treningu zadaniowego, realizowanego w ramach SWAT, bądź w środowiskach wybranych przez kursantów.

Zainteresowanych SWAT-owiczów zapraszamy do współpracy w ramach II edycji Szkoły.

poniedziałek, 13 lutego 2012

Grupy Tematyczne

Witajcie,
zapraszamy wszystkie osoby, które uregulowały swój status w sieci do zapisania się do Grup Tematycznych:
Program Moderacja Zmiany Kulturowej i Program Praca z Firmami RodzinnymiNarzędziem do komunikacji w grupach są grupy dyskusyjne google, poza uczestnictwem on-line, organizowane są przez animatorów i liderów spotkania robocze grup i programów. Animatorem grupy biznesowej jest Dorota Szczepan-Jakubowska, a dwóch pozostałych grup Jac Jakubowski. Liderem Programu Moderacja Zmiany Kulturowej jest Agnieszka Kowalska-Piotrowska, liderem Programu Praca z Firmami Rodzinnymi jest Agnieszka Szwejkowska. Spotkania grup organizują liderzy i animatorzy.

piątek, 10 lutego 2012

Nowy Prezydent Programu SWAT

1 lutego 2012 Prezydentem Programu SWAT został Maciej Trawka, rolę tę przejął od Agnieszki Kowalskiej-Piotrowskiej. Prezydencja Agnieszki trwała od grudnia 2011 do końca stycznia 2012, Maciek będzie pełnił swoją rolę od lutego do końca marca 2012 roku. Pierwszym Prezydentem Programu SWAT była Monika Tabor. Poniżej, publikuję podziękowania Doroty Szczepan-Jakubowskiej.

"SWAT-owicze drodzy, a w szczególności Agnieszko i Maćku,
Bardzo dziękuję Wam - Tobie Agnieszko za pracę w roli Prezydenta, a Tobie Maćku, za gotowość do podjęcia tego wyzwania.

Każda prezydencja ma swoje zdania. Obecna, czyli prezydencja Maćka, nastawiona jest na wspieranie aktywności rynkowej SWAT-owiczów. To oznacza jedno - nie ma na co czekać, każdy musi wziąć odpowiedzialność za swoją aktywność, ruszyć w rynek, korzystając przy tym ze wsparcia SWAT.

Dla Maćka oznacza to monitorowanie wielu wątków, Grup Tematycznych, Programów i bardzo szeroką uwagę. Dlatego Agnieszka zdecydowała się pomóc mu w ogarnianiu inicjatyw. Dziękuję. Jestem Wam wdzięczna i życzę powodzenia".

Dorota Szczepan-Jakubowska

poniedziałek, 6 lutego 2012

Bywak współpracy w warunkach konkurencji

Zapraszamy na Bywak o zasadach współpracy w warunkach konkurencji, budowaniu zaufania w sieci, wspólnej inicjacji i realizacji projektów, dzieleniu się wiedzą, kompetencjami i kontaktami w SWAT. Na Bywaku będziemy pracować nad kodeksem etycznym, który będzie regulował zasady współpracy w SWAT. W rozmowach, które przeprowadzamy z osobami obecnymi w sieci lub zainteresowanymi wstąpieniem do niej, dowiadujemy się o wątpliwościach związanych ze współpracą w warunkach konkurencji. Dlatego zapraszamy zainteresowanych do kształtowania kultury sieciowej społeczności uczącej się.

Bywak poprowadzi Dorota Szczepan-Jakubowska. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2012 o godzinie 17.30 w siedzibie Grupy TROP. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailem na adres siec@akademiatrop.pl.

piątek, 3 lutego 2012

Program SWAT "Poczuj Akademię"

W Programie SWAT możesz współtworzyć struktury sieci, realizować swoje projekty lub pomagać innym w realizacji ich projektów „ucząc się działaniu”. Przyłączenie do Programu wiąże się z jednorazową składką (telefony, koszty organizacyjne, koszty administracji serwera) w wysokości 100 zł + VAT. Rozwiązanie to, będzie obowiązywać do końca kwietnia, po tym terminie składka wzrośnie do 200 zł miesięcznie + VAT.

Każdy uczestnik Programu SWAT może korzystać z możliwości jakie daje Akademia TROP:

- uczestniczyć w Bywakach, spotkaniach Grup Tematycznych;
- mieć dostęp do zasobów (wiedza, doświadczenie, kontakty, umiejętności);
- mieć dostęp do narzędzi komunikacyjnych Programu SWAT Akademii TROP;
- rozwijać swoje kompetencje zgodnie z Indywidualną Ścieżką Rozwoju;
- realizować swoje inicjatywy i projekty;
- zdobywać rynek.


Wszystkie osoby, spełniające warunki opisane w wiadomości Akces do Programu SWAT Akademii TROP, zainteresowane uczestniczeniem w Programie SWAT Akademii TROP prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego przystąpienia do Programu SWAT "Poczuj Akademię".