poniedziałek, 13 lutego 2012

Grupy Tematyczne

Witajcie,
zapraszamy wszystkie osoby, które uregulowały swój status w sieci do zapisania się do Grup Tematycznych:
Program Moderacja Zmiany Kulturowej i Program Praca z Firmami RodzinnymiNarzędziem do komunikacji w grupach są grupy dyskusyjne google, poza uczestnictwem on-line, organizowane są przez animatorów i liderów spotkania robocze grup i programów. Animatorem grupy biznesowej jest Dorota Szczepan-Jakubowska, a dwóch pozostałych grup Jac Jakubowski. Liderem Programu Moderacja Zmiany Kulturowej jest Agnieszka Kowalska-Piotrowska, liderem Programu Praca z Firmami Rodzinnymi jest Agnieszka Szwejkowska. Spotkania grup organizują liderzy i animatorzy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz