piątek, 3 lutego 2012

Program SWAT "Poczuj Akademię"

W Programie SWAT możesz współtworzyć struktury sieci, realizować swoje projekty lub pomagać innym w realizacji ich projektów „ucząc się działaniu”. Przyłączenie do Programu wiąże się z jednorazową składką (telefony, koszty organizacyjne, koszty administracji serwera) w wysokości 100 zł + VAT. Rozwiązanie to, będzie obowiązywać do końca kwietnia, po tym terminie składka wzrośnie do 200 zł miesięcznie + VAT.

Każdy uczestnik Programu SWAT może korzystać z możliwości jakie daje Akademia TROP:

- uczestniczyć w Bywakach, spotkaniach Grup Tematycznych;
- mieć dostęp do zasobów (wiedza, doświadczenie, kontakty, umiejętności);
- mieć dostęp do narzędzi komunikacyjnych Programu SWAT Akademii TROP;
- rozwijać swoje kompetencje zgodnie z Indywidualną Ścieżką Rozwoju;
- realizować swoje inicjatywy i projekty;
- zdobywać rynek.


Wszystkie osoby, spełniające warunki opisane w wiadomości Akces do Programu SWAT Akademii TROP, zainteresowane uczestniczeniem w Programie SWAT Akademii TROP prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego przystąpienia do Programu SWAT "Poczuj Akademię".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz